Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Dozór techniczny to obowiązkowa procedura, która polega na regularnej kontroli technicznej urządzeń, aby zapewnić ich bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie. Kontrole te mają na celu minimalizowanie ryzyka awarii maszyn, zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom przy pracy oraz utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym. W Polsce dozór techniczny jest regulowany przez Ustawę o dozorze technicznym z 2016 roku.

Na czym polega dozór techniczny i jakich urządzeń dotyczy?

Dozorem technicznym objęte są między innymi takie urządzenia jak windy, różnego rodzaju dźwigi, maszyny budowlane, urządzenia ciśnieniowe, elektryczne i wiele innych. Urządzenia do podnoszenia osób i materiałów, takie jak podnośniki koszowe, podnośniki nożycowe, czy żurawie również podlegają dozorowi technicznemu. Kontrole te obejmują m.in. badanie stanu technicznego, testy ciśnienia, a także przegląd elektryczny i mechaniczny.

Inną grupą urządzeń, nad którymi czuwa nadzór techniczny, są wózki widłowe. Inspekcje w ramach dozoru technicznego należy przeprowadzać regularnie, co najmniej raz na rok lub częściej, w zależności od intensywności użytkowania wózka. Kontrola i serwis wózków widłowych powinien być przeprowadzany przez odpowiednio przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników, a wyniki kontroli powinny być dokumentowane.

Jakie elementy sprawdza się podczas kontroli dozoru technicznego?

Dozór techniczny wózków widłowych polega na przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego, która obejmuje m.in. sprawdzenie wszelkich elementów budujących układ jezdny, napędowy, hydrauliczny i elektryczny. Dzięki tak rozległej i szczegółowej analizie stanu poszczególnych części bądź układów otrzymuje się gwarancję, że urządzenie jest w pełni sprawne i można z niego bezpiecznie korzystać podczas codziennej pracy.