Przeglądy UDT — Łódź

Wykonujemy przeglądy UDT. Łódź to miasto, w którym realizujemy nasze usługi. Mamy uprawnienia, które umożliwiają nam legalną realizację przeglądów konserwatorskich dla Urzędu Dozoru Technicznego. Z całej procedury sporządzamy dokumentację, uzupełniając dziennik konserwacji, a także przekazujemy właścicielom informacje na temat dalszej bezpiecznej eksploatacji wózków.

Wieloletnia obsługa wózków widłowych w zakresie ich sprzedaży, napraw oraz regularnych serwisów dała nam doświadczenie, które dzisiaj pozwala nam kompleksowo i sprawnie przeprowadzać procedurę. Dzięki temu właściciele urządzeń zyskują pewność, że urządzenia legalnie i rzetelnie przejdą przez cały proces, uzyskując po nim obiektywny wynik badania technicznego. Z drugiej strony nasi klienci wiedzą, że wózki, które kontrolujemy, są po prostu w pełni sprawne i mogą bezpiecznie z nich korzystać.

Podczas pracy korzystamy przede wszystkim z urządzeń diagnostycznych. Przy ich pomocy sprawdzamy stan konkretnych układów i dokonujemy oceny tego, które z nich wymagają regeneracji. Wskazujemy także części do wózków widłowych, które wymagają wymiany. Konsultujemy z klientami zakres niezbędnych prac, a nawet dokonujemy napraw, jeśli nam je zlecisz.

Przeglądy UDT wózków widłowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wózki widłowe podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego (UDT). Jego zadaniem jest regularna kontrola pojazdów, która wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych i na magazynach, gdzie sprzęt ma kontakt z ludźmi. Jego sprawność bezpośrednio przekłada się na minimalizację ryzyka wypadków, a więc także generowania sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia. Pojazdy transportu bliskiego, wśród których są wózki widłowe, podlegają kontroli UDT od momentu zakupu. Wówczas należy je zarejestrować, a żeby tego dokonać, trzeba złożyć wniosek o rejestrację pojazdu i uzyskać stosowne pozwolenie.

Procedura wymaga przeprowadzenia czynności dozoru technicznego przez uprawnioną do tego osobę. Jeśli chcesz mieć pewność, że urządzenie — nowe lub używane — faktycznie jest w pełni sprawne, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy jego stan, przeprowadzimy kontrolę poszczególnych układów i wskażemy ewentualne obszary, które wymagają regeneracji. Wszystko zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami technicznymi dotyczącymi urządzeń konkretnej marki. Pracujemy m.in. na wózkach Nissan, Aktiengesellschaft, Toyota, STILL, Hyster czy Jungheinrich Aktiengesellschaft i wielu innych marek.

Przegląd UDT — zakres realizowanych czynności

W ramach przeglądu sprawdzamy sprawność:

  • układu kierowniczego,
  • układu hamulcowego,
  • opon — określamy ich zużycie i to czy jakość opon odpowiada normom w zakresie bezpieczeństwa,
  • sprawność oświetlenia i sygnalizacji ostrzegawczej,
  • zgodność oznakowania wózka z wymogami prawno-technicznymi.

Kontrolujemy również dokumentację wózka — m.in. dane dotyczące awarii, eksploatacji i konserwacji. Stosuje się przy tym dwa rodzaje dozoru: pełny i ograniczony. W przypadku dozoru pełnego przeglądy należy przeprowadzać co 30 dni, a w przypadku procedury ograniczonej wystarczy co 60. Okres między przeglądami może być też krótszy, jeśli dojdzie w międzyczasie do awarii, lub dłuższy, jeśli tak zaleci producent konkretnego wózka.

Podczas realizacji przeglądów wnikliwie sprawdzamy każdy z układów. Wszystko po to, by właściciele urządzeń mieli pewność, że ich stan pozwala na dalszą eksploatację. Zapraszamy do współpracy. Odpowiemy na pojawiające się pytania i sprawdzimy stan wózka.